این مجموعه یکی از پربیننده ترین و در عین حال جنجالی ترین سریال های تولید بی بی سی در بریتانیا و آمریکا بوده است

این برنامه در بریتانیا تحت نام اسپوکز (Spooks) پخش شد که معنی آن ارواح یا اشباح است و در عین حال به معنی جاسوس هم به کار برده می شود، اما در آمریکا با نام "ام آی فایو" پخش شد

"ام آی فایو" در باره فعالیت های یک گروه ویژه از ماموران اداره امنیت داخلی بریتانیا است که هر قسمت آن یک داستان مستقل را در بر می گیرد. اما روابط این مأموران با هم و زندگی خصوصی بعضی از آنان به صورتی ادامه دار در تمام برنامه ها دنبال می شود.
ماجراهای این سریال تخیلی هستند اما طوری تهیه شده اند که بیننده احساس می کند با واقعیت سر و کار دارد بخصوص که "ام آی فایو" یک اداره واقعی است. کشورهای غربی تروریسم را در حال حاضر مهمترین خطری می دانند که جهان را تهدید می کند و مبارزه "ام آی فایو" با این گروه های برخاسته از اروپا گرفته تا خاورمیانه یک واقعیت است.
مسأله دیگری که "ام آی فایو" را برای بیننده جذاب می کند شهرت جهانی سازمان های اطلاعاتی بریتانیا است که در بعضی موارد به صورت افسانه درآمده است. با دیدن این برنامه ها بیننده خواهد دید که کارمندان سازمان های اطلاعاتی بریتانیا هم انسان هایی عادی هستند مثل دیگر انسان ها با همان نوع زندگی و گرفتاری های روزمره که همه دارند

منبع : bbc