خواهر شخصی به نام ریچی از برادرش درخواست می کنه که از دخترش برای چند ساعت مراقبت کنه. دختر خواهر ریچی تا حالا دایی خودش رو ندیده و نمی دونه دایی لااوبالی داره و