از زحمتي كه ميكشيد واقعآممنون دستتون درد نكنه.اگه امكان داره زيرنويس فصل 3-4-5 از سريال rookie blue رو هم بگذاريد