آیا «جانگوی آزاد شده» بخشی از یک تریلوژی است؟فیلم ساز محبوب کوئنتین تارانتینو (Quentin Tarantino) در دویستمین شماره مجله «توتال فیلم» بر‌ترین فیلمساز تمام عمر شناخته شد. این کارگردان که به زودی جدید‌ترین فیلمش «جانگوی ازاد شده» به نمایش عمومی درخواهد امد، اشاره کرد که «جانگوی آزاد شده» بخشی از یک تریلوژی غیررسمی است که با «حرامزاده‌های بی‌ابرو» آغاز شده است.
او گفتم «نمی‌دانم. اما حرامزاده‌های بی‌آبرو و جانگوی آزاد شده دلالت بر یک تریلوژی دارند. هرچند با هم خیلی تفاوت دارند اما این دو فیلم کیفیت کنار هم قرار گرفتن را خواهند داشت. خیلی خوب خواهد بود که قسمت سومی هم درکارباشد. ولی هنوز نمی‌دانم قسمت آخر چیست.»

«جانگوی آزاد شده» ماه دسامبر به نمایش عمومی درخواهد آمد و داستان برده ایی آزاد شده را بازگو می‌کند که می‌خواهد همسرش را از چنگال یک مزرعه دار شرور درآورد.

منبع : سینمای ما