به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، برگزیدگان ششمین جشنواره سینما حقیقت شنبه شب در مراسمی با حضور ˈسید محمد حسینیˈ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ˈجواد شمقدریˈ رییس سازمان سینمایی و جمعی از مدیران سینمایی و فیلمسازان در تالار وحدت برگزار شد.

بر اساس این گزارش، برگزیدگان این رویداد در بخش های مختلف به این شرح اعلام شد:

* مستند آزاد

لوح تقدیر: فرهاد ورهرام برای فیلم مستند ˈاز آلپ تا دماوندˈ، دیپلم افتخار: حمید جعفری برای مستند ˈز گفتار دهقان...ˈ، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی: آرش لاهوتی برای فیلم ˈراننده و روباهˈ

* مستند اجتماعی

لوح تقدیر: محسن استادعلی برای فیلم ˈسکوتˈ، دیپلم افتخار: نوا رضوانی برای فیلم ˈظغالˈ و تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی: محمد احسانی برای کارگردانی فیلم ˈگنبد میناˈ.

* مستند پُرتره

دیپلم افتخار: فرامرز وکیلی کارگردان مستنند ˈجان مسترˈ، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی: بکتاش آبتین برای فیلم ˈ13 اکتبر 1937ˈ

* مستند تاریخی

دیپلم افتخار: محمدرضا حاجی غلامی کارگردان فیلم ˈزورانˈ و فرشاد اکتسابی برای فیلم ˈراز یک مجسمهˈ، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی: احسان معصوم برای فیلم ˈشهری که می شناسمˈ.

* مستند جنگ

لوح تقدیر: حبیب احمدزاده برای کارگردانی ˈبهترین مجسمه دنیاˈ، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی: رحیم ذبیحی برای فیلم ˈسنگ مزاری برای برادر شهیدمˈ.

* مستند خانواده

لوح تقدیر: فرشید اخلاقی پور برای فیلم ˈخانواده چند صد نفریˈ و فائزه عزیزخانی برای اثر ˈخانه سنگ نداردˈ، دیپلم افتخار: سیّدحامد نوبری برای فیلم ˈبی بی تولدت مبارکˈ، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی: عبدالله عزیزی برای کارگردانی ˈنوروز در نئورˈ

* مستند دینی و آیینی

لوح تقدیر: شریف اسلامی برای فیلم ˈآخر شاهنامهˈ، دیپلم افتخار: ایرج حبشی برای کارگردانی ˈدو محرابˈ، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی: مهدی زمانپور کیاسری برای فیلم ˈ30 سال زندگی با 100 بندˈ

* مستند زیست محیطی

لوح تقدیر: فتح الله امیری برای فیلم ˈدر جستجوی پلنگ ایرانیˈ، دیپلم افتخار و هدیه نقدی: میترا روحی منش برای فیلم ˈحیاتˈ، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی: مازیار مشتاق گوهری برای کارگردانی فیلم ˈپرواز در آبˈ

* مستند س/یاسی

لوح تقدیر: سیّداحسان اصغرزاده کارگردان مستند ˈرویای آمریکاییˈ، دیپلم افتخار: محسن خان جهانی برای کارگردانی ˈصندلی شماره 257ˈ، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی: عبدالحمید ارجمند برای فیلم مستند ˈمرگ در دور دستˈ.

* مستند قوم شناسی

لوح تقدیر: امید عبداللهی برای فیلم ˈبوی بنفشــــهˈ و حجت طاهری برای فیلم ˈبا یاری هاˈ، دیپلم افتخار: فریدون نجفی برای کارگردانی ˈکوچ زودهنگامˈ.

* بخش ویژه- حمایت از کار (پاسداشت شعار سال)

دیپلم افتخار: میثم میرزایی برای فیلم ˈیک سطر واقعیتˈ، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی: عارش کوردسالی برای فیلم ˈنفت آتش خاکˈ.

* نگین درخشان

لوح تقدیر: شهرزاد پویا و شیرین وحیدی برای کارگردانی فیلم ˈزنان ماهیگیرˈ و بهروز فرجی برای فیلم ˈاز سنیز تا سیرافˈ، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی: عبدالعزیز قاسمی برای فیلم ˈمانگروˈ.

بهترین فیلم ها (ویژه تهیه کننده ها)

* بهترین فیلم کوتاه جشنواره

لوح تقدیر: «مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی» و محمدعلی هاشم زهی (تهیه کنندگان مستند کوتاه ˈآک.آپ.آسˈ، دیپلم افتخار: فریدون نجفی تهیه کننده ˈدختر بسˈ، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی: نوا رضوانی تهیه کننده ˈظغالˈ.

* بهترین فیلم نیمه بلند جشنواره

لوح تقدیر: پژمان لشکری پور و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تهیه کنندگان مستند نیمه بلند ˈاز نفس افتاده هاˈ، دیپلم افتخار: عبدالحمید ارجمند تهیه کننده ˈمجنونی از اسکاندیناویˈ، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی: محمد احسانی تهیه کننده ˈگنبد میناˈ.

* بهترین فیلم بلند جشنواره

لوح تقدیر: حمیدرضا تفته تهیه کننده ˈ1030ˈ، دیپلم افتخار: فتح الله امیری تهیه کننده ˈدر جستجوی پلنگ ایرانیˈ، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی: رامتین بالف تهیه کننده ˈرودخانه لیانˈ.

بخش فنی

* بهترین تصویربرداری

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی: رامتین بالف و رشاد بالف تصویربرداران ˈرودخانه لیانˈ

* بهترین صداگذاری

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی: سارا نصرآبادی صداگذار مستند ˈ1030ˈ

* بهترین تدوین

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی: فرشاد اکتسابی تدوینگر ˈراز یک مجسمهˈ.

* بهترین پژوهش

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی: عبدالحمید ارجمند برای فیلم ˈراز یک مجسمهˈ.

* بخش بین الملل

- مستند کوتاه:

جایزه ویژه هیات داوران: ˈسوگواری یومنˈ از چین

بهترین فیلم: ˈفشردگی و انقلابˈ از کوبا

- مستند نیمه بلند:

جایزه ویژه هیات داوران: ˈاو می خواند از بوتانˈ

بهترین فیلم: ˈتونیا و فرزندانشˈ از لهستان

- مستند بلند:

بهترین فیلم: ˈمن مزدور سفید هستم از ایرانˈ به تهیه کنندگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.

ششمین جشنواره سینما حقیقت 13 تا 20 آبان ماه در تهران برپا بود.