اولين تصاوير از The Hangover Part III كه بتازگي توسط كارگردان اين سري فيلمها، Todd Phillips منتشر شد.