خوش آمدید، جهت استفاده از امکانات سایت از طریق آیکون روبرو ثبت نام کنید
آخرین اخبار و مطالب سینما
 •  
 •  
  تاپیکهای مهم


  advertisement advertisement

  شکلک ها

  توضیح

  شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

  شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

  فهرست شکلک ها

  آنچه که نوشته می شود
  نمایش نتیجه گرافیکی
  مفهوم
  • New Pack
  • :(80):
   (80)
   (80)
  • :banana_smiley_16:
   Banana Smiley 16
   Banana Smiley 16
  • :smiley-dance008:
   Smiley Dance008
   Smiley Dance008
  • :(12):
   (12)
   (12)
  • :623:
   623
   623
  • :marg:
   Marg
   Marg
  • :18:
   18
   18
  • :dump:
   Dump
   Dump
  • :(4dsf):
   (4dsf6)
   (4dsf6)
  • :(78):
   (78)
   (78)
  • :asab3:
   Asab3
   Asab3
  • :shower-smiley:
   Shower Smiley
   Shower Smiley
  • :(11):
   (11)
   (11)
  • :127fs1866968:
   127fs1866968
   127fs1866968
  • :kkvastf-smiley:
   Kkvastf Smiley
   Kkvastf Smiley
  • :-O
   13
   13
  • :doset nadaram:
   Doset Nadaram
   Doset Nadaram
  • :zaban3:
   Zaban3
   Zaban3
  • :(53):
   (53)
   (53)
  • :advice2:
   Advice2
   Advice2
  • :sekeh:
   Sekeh
   Sekeh
  • :((asal-0072)):
   ((asal 0072))
   ((asal 0072))
  • :90:
   90
   90
  • :keyf1:
   Keyf1
   Keyf1
  • :11:
   11
   11
  • :divar:
   Divar
   Divar
  • :yum2:
   Yum2
   Yum2
  • :(52):
   (52)
   (52)
  • :8312584977240257736
   83125849772402577360
   83125849772402577360
  • :sam:
   Sam
   Sam
  • :'''[-''] (4):
   '''[ ''] (4)
   '''[ ''] (4)
  • :74:
   74
   74
  • :iran:
   Iran
   Iran
  • :-P
   10
   10
  • :divane:
   Divane
   Divane
  • :watermelonsmiley:
   Watermelonsmiley
   Watermelonsmiley
  • :(51):
   (51)
   (51)
  • :6839312390471955169
   68393123904719551697
   68393123904719551697
  • :romanticdin:
   Romanticdin
   Romanticdin
  • :'''[-''] (1):
   '''[ ''] (1)
   '''[ ''] (1)
  • :42:
   42
   42
  • :interview:
   Interview
   Interview
  • :9d9c467c2926:
   9d9c467c2926
   9d9c467c2926
  • :D (19):
   D (19)
   D (19)
  • :upssmiley1:
   Upssmiley1
   Upssmiley1
  • :(49):
   (49)
   (49)
  • :6703945147635548802
   67039451476355488029
   67039451476355488029
  • :rocking-chair1-smil
   Rocking Chair1 Smiley
   Rocking Chair1 Smiley
  • :42 (2):
   42 (2)
   42 (2)
  • :hallcandysmile2:
   Hallcandysmile2
   Hallcandysmile2
  • :">
   9
   9
  • :bulbar-smiley:
   Bulbar Smiley
   Bulbar Smiley
  • :twzonesmiley:
   Twzonesmiley
   Twzonesmiley
  • :(46):
   (46)
   (46)
  • :5734287907078769582
   57342879070787695828
   57342879070787695828
  • :real:
   Real
   Real
  • :36:
   36
   36
  • :gun:
   Gun
   Gun
  • :X
   8
   8
  • :booos:
   Booos
   Booos
  • :turkydance1:
   Turkydance1
   Turkydance1
  • :(40):
   (40)
   (40)
  • :800179:
   800179
   800179
  • :popcorn1-smiley:
   Popcorn1 Smiley
   Popcorn1 Smiley
  • :28:
   28
   28
  • :gheybat2:
   Gheybat2
   Gheybat2
  • :6:
   6
   6
  • :bollywood1:
   Bollywood1
   Bollywood1
  • :studsmatta:
   Studsmatta
   Studsmatta
  • :(31):
   (31)
   (31)
  • :295119_qrrr1s5w5a2l
   295119 Qrrr1s5w5a2lfyba
   295119 Qrrr1s5w5a2lfyba
  • :persiana_mer30:
   Persiana Mer30
   Persiana Mer30
  • :26:
   26
   26
  • :fly2:
   Fly2
   Fly2
  • :4d564ad6:
   4d564ad6
   4d564ad6
  • :basket:
   Basket
   Basket
  • :stockingsmiley1[1]:
   Stockingsmiley1[1]
   Stockingsmiley1[1]
  • :(19):
   (19)
   (19)
  • :899:
   899
   899
  • :oregonian_winesmile
   Oregonian Winesmiley
   Oregonian Winesmiley
  • :|
   22
   22
  • :fight2:
   Fight2
   Fight2
  • :1motor:
   Motor
   Motor
  • :2mo5pow:
   2mo5pow
   2mo5pow
  • :bari:
   Bari
   Bari
  • :snoozer_08:
   Snoozer 08
   Snoozer 08
  • :(14):
   (14)
   (14)
  • :660:
   660
   660
  • :number11-smiley:
   Number11 Smiley
   Number11 Smiley
  • :))
   21
   21
  • :explanation:
   Explanation
   Explanation
  • :244:
   24
   24
  • Generic Smilies
  • :yeah:
   Yeah
   Yeah
  • :)
   Smile
   Smile
  • :heart:
   Heart
   Heart
  • :دی
   :دي
   :دي
  • :(
   Frown
   Frown
  • :winksmiley02:
   Winksmiley02
   Winksmiley02
  • :blinksmiley:
   Blinksmiley
   Blinksmiley
  • :65d6a5d6s:
   65d6a5d6s
   65d6a5d6s
  • :confused:
   Confused
   Confused
  • :thumbsdownsmileyani
   Thumbsdownsmileyanim
   Thumbsdownsmileyanim
  • :biggrinsmiley:
   Biggrinsmiley
   Biggrinsmiley
  • :64:
   64
   64
  • :smilingsmiley:
   Smilingsmiley
   Smilingsmiley
  • :41:
   41
   41
  • :mad:
   Mad
   Mad
  • :smilies-azardl (181
   Smilies Azardl (181)
   Smilies Azardl (181)
  • :33:
   33
   33
  • :smilies-azardl (13)
   Smilies Azardl (13)
   Smilies Azardl (13)
  • :ahi5slcgm04mi8jqqkl
   Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
   Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
  • :25r30wi:
   25r30wi
   25r30wi
  • :sarma:
   Sarma
   Sarma
  • :weirdsmiley:
   Weirdsmiley
   Weirdsmiley
  • :p
   Stick Out Tongue
   Stick Out Tongue
  • :riz304:
   Riz304
   Riz304
  • :wacsmiley:
   Wacsmiley
   Wacsmiley
  • ;)
   Wink
   Wink
  • :New (6):
   New (6)
   New (6)
  • :1dco2x0p1lilzhfpg1t
   1dco2x0p1lilzhfpg1tq
   1dco2x0p1lilzhfpg1tq
  • :whistle:
   Whistle
   Whistle
  • :D
   Big Grin
   Big Grin
  • :laughingsmiley:
   Laughingsmiley
   Laughingsmiley
  • :(50):
   (50)
   (50)
  • :wubsmiley:
   Wubsmiley
   Wubsmiley
  • :o
   Embarrassment
   Embarrassment
  • :hmmsmiley02:
   Hmmsmiley02
   Hmmsmiley02
  • :rolleyes:
   Roll Eyes (Sarcastic)
   Roll Eyes (Sarcastic)
  • :cool:
   Cool
   Cool
  • :eek:
   EEK!
   EEK!
  • New
  • :motor:
   Motor
   Motor
  • :8408970591525564867
   84089705915255648674
   84089705915255648674
  • :172821_578321_Laie_
   172821 578321 Laie 91B
   172821 578321 Laie 91B
  • :image170:
   Image170
   Image170
  • :s605:
   S605
   S605
  • :2i8d4ao:
   2i8d4ao
   2i8d4ao
  • :cowboypistol:
   Cowboypistol
   Cowboypistol
  • :3696926579:
   3696926579
   3696926579
  • :mon(42):
   Mon(42)
   Mon(42)
  • :29760lq:
   29760lq
   29760lq
  • :huhsmileyf3:
   Huhsmileyf3
   Huhsmileyf3
  • :s20:
   S20
   S20
  • :2guns:
   2guns
   2guns
  • :com(98):
   Com(98)
   Com(98)
  • :3669466728:
   3669466728
   3669466728
  • :mog:
   Mog
   Mog
  • :539:
   539
   539
  • :heartbreaking:
   Heartbreaking
   Heartbreaking
  • :pivii6gmpghe8s3gk9e
   Pivii6gmpghe8s3gk9el
   Pivii6gmpghe8s3gk9el
  • :1 (24):
   1 (24)
   1 (24)
  • :banned:
   Banned
   Banned
  • :3161169406:
   3161169406
   3161169406
  • :lol:
   Lol
   Lol
  • :127fs1601347:
   127fs1601347
   127fs1601347
  • :hac(24):
   Hac(24)
   Hac(24)
  • :painting:
   Painting
   Painting
  • :1 (22):
   1 (22)
   1 (22)
  • :Bananezorro:
   Bananezorro
   Bananezorro
  • :1805953252:
   1805953252
   1805953252
  • :Laie_99:
   Laie 99
   Laie 99
  • :(4dsf6):
   (4dsf6)
   (4dsf6)
  • :123:
   123
   123
  • :grlim:
   Grlim
   Grlim
  • :spam:
   spam
   spam
  • :1 (21):
   1 (21)
   1 (21)
  • :b6kksnw1zyeb3z6z43x
   B6kksnw1zyeb3z6z43x7
   B6kksnw1zyeb3z6z43x7
  • :1782739364:
   1782739364
   1782739364
  • :Laie_7:
   Laie 7
   Laie 7
  • :tnx:
   Tnx
   Tnx
  • :111:
   111
   111
  • :first:
   First
   First
  • :ot0837h0nn8zfqu8ult
   Ot0837h0nn8zfqu8ult
   Ot0837h0nn8zfqu8ult
  • :1 (18):
   1 (18)
   1 (18)
  • :Ava160:
   Ava160
   Ava160
  • :1482288686:
   1482288686
   1482288686
  • :Laie_4:
   Laie 4
   Laie 4
  • :tanbih_suma.ir:
   Tanbih Suma.ir
   Tanbih Suma.ir
  • :(28):
   (28)
   (28)
  • :84:
   84
   84
  • :eusa_boohoo:
   Eusa Boohoo
   Eusa Boohoo
  • :onih(108):
   Onih(108)
   Onih(108)
  • :(2234):
   (2234)
   (2234)
  • :auizz3ffy9vla57584x
   Auizz3ffy9vla57584xq
   Auizz3ffy9vla57584xq
  • :1448007403:
   1448007403
   1448007403
  • :K (5):
   K (5)
   K (5)
  • :spongebobdance:
   Spongebobdance
   Spongebobdance
  • :1 (4):
   1 (4)
   1 (4)
  • :25:
   25
   25
  • :eQ (7):
   EQ (7)
   EQ (7)
  • :oh1g92dzc3fye8ahakm
   Oh1g92dzc3fye8ahakmz
   Oh1g92dzc3fye8ahakmz
  • :-2-24-:
   2 24
   2 24
  • :Asemoniha.com(36):
   Asemoniha.com(36)
   Asemoniha.com(36)
  • :364988687:
   364988687
   364988687
  • :jealous:
   Jealous
   Jealous
  • :smutas-gif:
   Smutas Gif
   Smutas Gif
  • :1 (12):
   1 (12)
   1 (12)
  • :24:
   24
   24
  • :emdsu2flqnl6p3cviy8
   Emdsu2flqnl6p3cviy8
   Emdsu2flqnl6p3cviy8
  • :N_aggressive (36):
   N Aggressive (36)
   N Aggressive (36)
  • :angry:
   Angry
   Angry
  • :750319_headbangerf:
   750319 Headbangerf
   750319 Headbangerf
  • :j58r36j3gcr4suxymup
   J58r36j3gcr4suxymupx
   J58r36j3gcr4suxymupx
  • :smilies-azardl (104
   Smilies Azardl (104)
   Smilies Azardl (104)
  • :1 (14):
   1 (14)
   1 (14)
  • :14:
   14
   14
  • :dx6nbcpkulf407cogwo
   Dx6nbcpkulf407cogwot
   Dx6nbcpkulf407cogwot
  • :music:
   Music
   Music
  • :ad54ad:
   Ad54ad
   Ad54ad
  • :748420_JC_hurrah:
   748420 JC Hurrah
   748420 JC Hurrah
  • :image180:
   Image180
   Image180
  • :sdg20(2):
   Sdg20(2)
   Sdg20(2)
  • :(335):
   (335)
   (335)
  • :5da4sd:
   5da4sd
   5da4sd
  • :cowboysmile:
   Cowboysmile
   Cowboysmile
  • Pack 2015
  • :391:
   391
   391
  • :riz481:
   Riz481
   Riz481
  • :100:
   100
   100
  • :21 (2):
   21 (2)
   21 (2)
  • :sm194:
   Sm194
   Sm194
  • :grouphug:
   Grouphug
   Grouphug
  • :113:
   113
   113
  • :4:
   4
   4
  • :40:
   40
   40
  • :au:
   Au
   Au
  • :130fs358763:
   130fs358763
   130fs358763
  • :229:
   229
   229
  • :riz373:
   Riz373
   Riz373
  • :99:
   99
   99
  • :20:
   20
   20
  • :shv:
   Shv
   Shv
  • :gigglesmile:
   Gigglesmile
   Gigglesmile
  • :112:
   112
   112
  • :3:
   3
   3
  • :37:
   37
   37
  • :ada:
   Ada
   Ada
  • :128:
   128
   128
  • :221:
   221
   221
  • :riz303:
   Riz303
   Riz303
  • :95:
   95
   95
  • :19:
   19
   19
  • :wind14:
   Wind14
   Wind14
  • :dying:
   Dying
   Dying
  • :109:
   109
   109
  • :2gwb921:
   2gwb921
   2gwb921
  • :37 (2):
   37 (2)
   37 (2)
  • :a54d65a:
   A54d65a
   A54d65a
  • :127:
   127
   127
  • :ultimateplz:
   Ultimateplz
   Ultimateplz
  • :riz284:
   Riz284
   Riz284
  • :85:
   85
   85
  • :16:
   16
   16
  • :67:
   67
   67
  • :ds6a5d:
   Ds6a5d
   Ds6a5d
  • :108:
   108
   108
  • :2cf37ep:
   2cf37ep
   2cf37ep
  • :366:
   36
   36
  • :a2d3:
   A2d3
   A2d3
  • :124:
   124
   124
  • :tissue:
   Tissue
   Tissue
  • :riz277:
   Riz277
   Riz277
  • :80:
   80
   80
  • :15:
   15
   15
  • :60:
   60
   60
  • :drtboeiwydmrw9jtma4
   Drtboeiwydmrw9jtma4i
   Drtboeiwydmrw9jtma4i
  • :105:
   105
   105
  • :2:
   2
   2
  • :35:
   35
   35
  • :2167513997607463785
   21675139976074637859 Lz0v78gm8odnzuhl
   21675139976074637859 Lz0v78gm8odnzuhl
  • :120:
   120
   120
  • :644:
   64
   64
  • :thanks:
   Thanks
   Thanks
  • :pXLc:
   PXLc
   PXLc
  • :76:
   76
   76
  • :13:
   13
   13
  • :59:
   59
   59
  • :dancing1:
   Dancing1
   Dancing1
  • :103:
   103
   103
  • :1:
   1
   1
  • :1878813997607152736
   18788139976071527364 Help
   18788139976071527364 Help
  • :shrk:
   Shrk
   Shrk
  • :254:
   24
   24
  • :34:
   34
   34
  • :t5:
   T5
   T5
  • :ph34r-smiley:
   Ph34r Smiley
   Ph34r Smiley
  • :75:
   75
   75
  • :12:
   12
   12
  • :58:
   58
   58
  • :dadad4:
   Dadad4
   Dadad4
  • :139fs108574:
   139fs108574
   139fs108574
  • :1 (2):
   1 (2)
   1 (2)
  • :5741139976124110988
   5741139976124110988 R2h528j2uzv6sfla
   5741139976124110988 R2h528j2uzv6sfla
  • :shlak (16):
   Shlak (16)
   Shlak (16)
  • :72:
   72
   72
  • :34:
   34
   34
  • :smilies-azardl (182
   Smilies Azardl (182)
   Smilies Azardl (182)
  • :p7977cujr38iyymsu8:
   P7977cujr38iyymsu8
   P7977cujr38iyymsu8
  • :119:
   119
   119
  • :9:
   9
   9
  • :56:
   56
   56
  • :bunnyearsmiley:
   Bunnyearsmiley
   Bunnyearsmiley
  • :139:
   139
   139
  • :561617_to_pick_ones
   561617 To Pick Ones Nos
   561617 To Pick Ones Nos
  • :sdasdasd:
   Sdasdasd
   Sdasdasd
  • :69:
   69
   69
  • :31 (2):
   31 (2)
   31 (2)
  • :smilies-azardl (113
   Smilies Azardl (113)
   Smilies Azardl (113)
  • :mocantina:
   Mocantina
   Mocantina
  • :117:
   117
   117
  • :8:
   8
   8
  • :54:
   54
   54
  • :br:
   Br
   Br
  • :138:
   138
   138
  • :165821_Laie_91A:
   165821 Laie 91A
   165821 Laie 91A
  • :sad:
   Sad
   Sad
  • :900:
   90
   90
  • :23:
   23
   23
  • :smilies-azardl (15)
   Smilies Azardl (15)
   Smilies Azardl (15)
  • :khosh:
   Khosh
   Khosh
  • :0114_nono:
   0114 Nono
   0114 Nono
  • :7AD_headspin:
   7AD Headspin
   7AD Headspin
  • :49:
   49
   49
  • :Banane21:
   Banane21
   Banane21
  • :136:
   136
   136
  • :12923-1:
   12923 1
   12923 1
  • :riz513:
   Riz513
   Riz513
  • :754:
   74
   74
  • :21:
   21
   21
  • :smilies-azardl (12)
   Smilies Azardl (12)
   Smilies Azardl (12)
  • :image111:
   Image111
   Image111
  • :114:
   114
   114
  • :6 (2):
   6 (2)
   6 (2)
  • :48:
   48
   48
  • :avatar19268_43:
   Avatar19268 43
   Avatar19268 43
  • :134:
   134
   134
  • Tag
  • :DontCopy:
   DontCopy
   DontCopy
  • :Exclusive:
   Exclusive
   Exclusive
  • :Encode-Tv-Tag:
   Encode Tv Tag
   Encode Tv Tag
  • :Encode-Movie-Tag:
   Encode Movie Tag
   Encode Movie Tag
  اکنون ساعت 03:08 AM برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +4.5 می باشد.
  Copyright © Show-Time.iR .All rights reserved.
  Designed by: VbIran , Show-Time , ErfanGraph , XboxIran